Bespaar 60% structureel aan kosten!
alt
Wat is uw afval waard?
alt
Kies per stroom de juiste inzamelaar!
alt

Van harte welkom op onze site. Via deze site wordt u geïnformeerd hoe u geld kunt besparen én verdienen aan het efficiënt inzamelen van afval, de markt, de verwerking en wat wij voor u als bedrijf of instelling kunnen betekenen.

De naam Afvalwijzer zegt het eigenlijk al. Wij wijzen de weg door de markt van en rondom het afval. Dit doen we door te kijken naar afvalstromen en inzamelmiddelen, een markt vergelijking te maken, kosten en baten en zo nog meer met als doel een optimaal inzamelmodel te maken en de kosten te reduceren. Immers is de makkelijkste weg niet altijd de beste en meest efficiënte weg ....

Het is zo gewoon - afval weggooien-, gemakkelijk en eigenlijk onzinnig. Want op het moment dat het afval wordt weggegooid weten we dat het later wordt terug gekocht in een andere vorm zoals gerecycled papier, glas maar ook in de vorm van warmte en energie. Vreemd toch?

Bijna al het afval kent een secundaire bestemming in de vorm van recycling (hergebruik) of verbranding. Het échte storten op een vuilnisbelt doen we eigenlijk niet meer. Juist nu grondstoffen schaarser en daardoor ook duurder worden is recycling meer dan ooit ‘top-of-mind’. Door afvalvraagstukken net even anders te benaderen, namelijk op basis van Hoe, Waar en Waarom komt afval tot stand maar juist ook, wat zijn de daadwerkelijke kostprijs? Zijn er mogelijkheden met betrekking tot opbrengsten en bij wie?

Wat we het allerliefste doen is het reduceren van afval, maximale recycling en een optimaal evenwicht tussen kosten en baten.

Welkom bij Afvalwijzer.com

 

Slim met afval  

 

Afvalinzameling

 

Voor het inzamelen van afval wordt vaak de makkelijkste weg aangeboden en gekozen tegen een vast bedrag? Het aanbod is dan vaak een wekelijkse leging op basis van een beperkt container volume echter door goed en overwogen de componenten van de prijssamenstelling te bekijken kan een besparing voor de hand liggen.

 

 Uit welke componenten is de prijs samengesteld:

  • Gewicht
  • Soort afval
  • Route
  • Handling
  • Huur van de container

 

Afhankelijk van de bedrijfsvoering is het dan ook belangrijk te weten wát voor soort (gewicht) afval er aangeboden wordt. Afval voornamelijk afkomstig van het kantoor afval of zwaarder industrieel afval? Gewicht is bepalend voor de uiteindelijke prijsstelling.