Besparingen

Een niet zozeer voor de hand liggende post waarop bespaart kan worden is afvalinzameling. Vaak wordt gedacht aan een traditionele wisseling van inzamelaar maar de winst ligt ergens anders.

Besparingen worden meestal gedaan op basis van de 'appels-met-appels' vergelijking. Deze vergelijking gaat vaak mank op het moment dat de afvalinzameling wordt doorgerekend. Wij kiezen voor de 'appels-met-peren' vergelijking omdat verder kijken meer oplevert dan een de geijkte prijsvergelijking.

Enkele tips;

  • Hoe (lang) is de prijs - "prijsvast"?
  • Is er sprake van indexcering en zo ja welke?
  • Welke ruimte biedt de overeenkomst de opdrachtgever?
  • Is er sprake van additionele toeslagen zoals milieuheffing en milieubijdrage en zijn deze redelijk?
  • Stilzwijgende verlenging .. etc etc.

 

Wat kost lucht?

Betalen voor lucht is hetzelfde als betalen voor een volle tank benzine en deze maar voor de helft vullen. Hetzelfde geldt voor de afvalinzameling want op het moment dat er sprake is van een (nieuw) contract gaat wordt er uitgegaan van het aanbieden van een volle container, maar is dit ook zo? Deze ruimte is zogenaamde 'betaalde lucht', u betaalt er wel voor maar gebruikt deze ruimte incidenteel.   

Algemene voorwaarden

Komen de levervoorwaarden van uw bedrijf enigszins overeen met de levervoorwaarden van de leverancier. Welke prijsverhogingen kunt u verwachten of welke afspraken maakt u hierover?

Enkele tips:

* Probeer een prijsvast constructie te bedingen op basis van een contract met een korte looptijd

* Koop een container in plaats van enkel maand te huren of bij wisseling geconfronteerd te worden met wissel- en plaatsingskosten