Over afvalwijzer.com

Een andere kijk op afvalinzameling leert dat 20 tot 60% aan kostenbesparing mogelijk is. Door een ander efficiënt inzamelmodel te maken maar ook het benchen van restwaardes zoals papier en plastic.

Is afval geld waard?

Bij elke individuele afvalstroom hoort een verschillend tarief. Voor bedrijfsafval wordt betaald en voor sommige stromen zoals papier en hout betalen we minder. Maar is de prijs redelijk of niet? 

Grote verschillen:

Verschillen worden veroorzaakt door constante prijswijzingen, al dan niet naar redelijkheid doorgevoerd. Door de mogelijkheden op het gebied van efficiënt inzamelen eens door te rekenen is geld besparen veelal mogelijk. 

 

Transparantie

Wij maken kosten transparant en leggen uit of de kosten terecht of onterecht zijn. Dit geldt ook voor opbrengsten uit afval.

Uw besparing

Ons doel is kosten te besparen en een goed transparant inzamelmodel te maken. Maak gebruik van onze kennis laat u informeren wat uw afval waard is of hoe u kosten kunt besparen.

Besparings garantie

Wij werken op en met besparings garantie het zogenaamde No Cure No Pay -model. Mochten wij geen besparing realiseren dan ontvangt u geen factuur voor onze inzet.