Wie is Afvalwijzer.com

Wij zijn een zelfstandig bedrijf en richten ons op het efficiënt en kostenbewust inregelen van afvalstromen, de inzameling en de afvoer van het afval. Ons doel om de mogelijkheden en haalbaarheid te bepalen van een efficiënter inzamelbeleid. Wij begeleiden organisaties zoals instellingen en bedrijven naar een passend inzamelmodel.

Dit doen we in drie stappen;

1. Markt- en afvalwaarde vergelijking:
Het maken van een marktwaarde vergelijking. Dit doen we mede aan de hand van factuur gegevens om te komen tot een inhoudelijke vergelijking en om de haalbaarheid te bepalen.
 
2. Presentatie:
Alle verworven informatie wordt uiteengezet in een grafische presentatie.
 
3. De uitvoering: Als derde stap volgt de infasering en uitvoering.